Sofos News

Workshop "Een Fab Lab opzetten: pro/contra, business plan, implementatie" op 29 februari 2016 in Antwerpen

 
 
Picture of Sofos Consultancy
Workshop "Een Fab Lab opzetten: pro/contra, business plan, implementatie" op 29 februari 2016 in Antwerpen
by Sofos Consultancy - Thursday, 14 January 2016, 2:07 PM
 

Sofos geeft op 29 februari 2016 op de ICT-dag voor het onderwijs in Antwerpen een workshop over "Een Fab Lab opzetten: pro/contra, business plan, implementatie" van 2,5 uur. De workshop is bedoeld voor docenten, management, didactische en technische staf en onderwijsinspectie uit alle onderwijstypen. Trainer: Pieter van der Hijden. Nadere details en inschrijven via http://www.ictdag.be.

Inleiding

Een Fab Lab is een open werkplaats met computers, ontwerpsoftware en machines om materialen te snijden, te graveren, te rasteren of te frezen of machines zoals 3D-printers die zelf onderdelen en complete werkstukken kunnen opbouwen. Al die machines ontvangen hun opdrachten vanuit computers.

Een Fab lab is er voor iedereen van jong tot oud. Bezoekers kunnen er kennismaken met de nieuwste technische mogelijkheden. Ze kunnen ook zelf leren ontwerpen en de moderne machines leren gebruiken. Ook bedrijven die nieuwe producten of een nieuw proces willen ontwikkelen kunnen er terecht.

Het Fab Lab concept is ontwikkeld door Neil Gershenfeld van het Center for Bits and Atoms van het Massachusetts Institute of Technology in Boston (VS). Inmiddels bestaan er wereldwijd meer dan 500 Fab Labs, zowel zelfstandige organisaties als onderdelen van bijv. onderwijsinstellingen.

Inhoud

 • U maakt kennis met de wereld van Fab Labs, wat u daar aantreft en wat daar gebeurt. Hoe gaan onderwijsinstellingen met deze nieuwe concepten om? Wat is de stand in Vlaanderen?
 • U verkent de voor- en nadelen van Fab Labs, schaalgrootte, organisatievorm, lesmateriaal, deskundigheid en techniek.
 • U komt tot een globale "business case" waarmee u uw management, bestuur of sponsors kunt duidelijk maken wat u nodig heeft en wat dat oplevert.
 • U maakt een globaal implementatieplan om een Fab Lab up-and-running te krijgen.
 • U bezint zich op follow-up activiteiten en de contacten en informatiebronnen die u daarbij kunnen helpen.

Opbrengst

Na deze workshop zult u:

 • Meer weten over Fab Labs, wat er te zien is, wat er gebeurt en het eco-systeem waarvan ze deel uit maken;
 • Een afweging kunnen maken van wat een Fab Lab in je eigen situatie betekent;
 • Over een voorbeeld beschikken hoe u zelf een compacte business-case voor je fab lab kunt opstellen;
 • Over een globaal implementatieplan beschikken dat u aan uw eigen situatie kunt aanpassen;
 • Over achtergronddocumentatie en contactmogelijkheden, deels internationaal, deels gericht op de  BeNeLux beschikken om mee aan de slag te gaan;
 • Volgens een groepsproces gewerkt hebben dat u ook in uw eigen situatie kunt toepassen.

ICT-dag

De ICT-dag is een halfjaarlijkse conferentie voor de onderwijssector. Op 29 februari 2016 vindt in Antwerpen de 29e editie plaats. Organisator Educentrum vzw verwacht max. 800 deelnemers voor een programma bestaande uit 90 workshops van 2,5 uur over (nieuwe) ict-mogelijkheden in het onderwijs en een informatiemarkt van 30 organisaties. Voor nadere inlichtingen en inschrijven: http://ictdag.be.